Několik odborných studií se shodlo, že potenciál pro pronájem vozů v Německu je minimálně milion kontraktů ročně. Pronájem by tak zásadně změnil německý trh s novými auty pro soukromé osoby. Pokud se naplní prognózy, pronájem vozů by mohl do roku 2030 dosáhnout tržního podílu až 40% a tím zásadně zatlačit do pozadí stále populární formy pořízení vozidel pomocí hotovosti nebo peněžního úvěru.

Doba se zásadně mění, stejně tak i potřeby zákazníků. Zejména letošní rok 2020 ukázal, jak důležitá je flexibilita a možnost se dlouhodobě nevázat. Celosvětový trend je jednoznačný. Trh začíná preferovat fixní měsíční sazbu, která pokrývá všechny náklady kromě paliva. Takové smlouvy, včetně dílenských služeb, pojištění a ztráty hodnoty, jsou již dlouho známy ze sektoru firemních zákazníků.

V rámci obsáhlého průzkumu v Německu uvedlo 48% respondentů, že se museli potýkat s neočekávanými náklady v souvislosti s vlastnictvím nového auta. Nejčastěji byli zmiňovány opravy v důsledku opotřebení. Při porovnání podmínek vlastnictví a pronájmu na konkrétní model od BMW se 21% zákazníků rozhodlo pro pronájem vozu. Procento takových klientů se ale každý měsíc zvyšuje, a to na úkor koupě v hotovosti. Leasing či splátka úvěru si stále ponechávají stabilní podíl na trhu.

Největší poskytovatel pronájmů vozů na německém trhu zveřejnil průzkum mezi svými zákazníky. Z něj vyplynulo, že více než 90% bylo se službou spokojeno a chce v pronájmu pokračovat i po vypršení platnosti aktuální smlouvy. Zhruba v každé osmé smlouvě však vznikly další náklady za poškození vozidla a příliš mnoho ujetých kilometrů. Podle analytiků jsou nejoblíbenější a nejčastější volbou vozů k pronájmu menší modely s měsíční cenovkou v přepočtu do 6.500,- bez DPH.

V tomto ohledu se německý a český trh zatím liší. Zákazníci Driveto Klubu preferují spíše vozy střední a vyšší střední třídy. Nejčastěji varianty kombi s průměrnou měsíční cenovkou do 9.500,- bez DPH. S rozšiřující se klientelou, která bude flexibilní pronájem vozů v budoucnu využívat, ale očekáváme snížení průměrně měsíční částky na podobnou úroveň, jako predikují experti u západních sousedů.

Vybrat si auto z Driveto Klubu je velmi jednoduché. Širokou nabídku flexbilního pronájmu aut najdete zde.
Už jezdíte autem z Driveto Klubu? Gratulujeme k dobré volbě i k tomu, že spolu s námi jste průkopníky v novém náhledu na využívání osobního automobilu.