Automobilový průmysl se celosvětově potýká s dopady pandemie COVID-19. Zároveň řeší přetrvávající nejistotu ohledně ekonomického vývoje a také nový fenomén - stárnoucí zákazníky. Tento problém popisují ve většině zemí Evropy. Například v Anglii je dle odhadů průměrný věk kupce nového automobilu 55 let. To představuje znatelná rizika pro automobilové značky, které potřebují se zákazníky rozvíjet dlouhodobé vztahy.

Řešení se skrývá v rostoucím segmentu pronájmu, který poskytuje flexibilitu. Právě tu mladší spotřebitelé preferují při výběru téměř jakéhokoliv zboží. Zcela běžně si dnes pronajímají výpočetní techniku, mobilní telefony a na obdobném principu fungují i celosvětově úspěšné služby Netflix a Spotify. Společnost Drover (takové to londýnské Driveto) uvádí, že průměrný věk jejich klientů je 38 let. Tím pádem se jejich zákazníci vůbec nekanibalizují s těmi, kteří auta kupují.

Cesta ke specializovaným firmám, poskytujícím flexibilní pronájem, může být východiskem pro celý automobilový průmysl. Jejich vlastní snahy o zřízení dceřiných společností poskytujících leasing a sdílení automobilů do značné míry selhaly. Například General Motors na začátku letošního roku uzavřela službu sdílení automobilů Maven, zatímco Ford v loňském roce odprodal leasing automobilů Canvas a Mercedes-Benz zrušil pilotní projekt iniciativy sdílení automobilů v USA poté, co zaznamenal nízkou poptávku.