Druhá vlna koronavirové pandemie sebou znovu přináší i finanční nejistotu a krizi. Ta pravděpodobně dopadne na všechny společenské vrstvy. Z jarní zkušenosti víme, co lze během následujících měsíců očekávat. V případě ekonomických restrikcí (takzvaný LockDown), už ale ze strany státu zřejmě nedojde k náhradám ušlých zisků a podpoře jednotlivých oborů. Státní kasa si to jednoduše nemůže dovolit.

Pro bezbolestné přečkání ekonomické krize, je třeba řídit se několika radami:

  • Je třeba počítat s vysokou inflací a tím k postupné ztrátě hodnoty peněz.
  • Jestliže nemáte jistotu, není dobré si brát půjčku.
  • V případě finančních potíží je nutné jako první omezit zbytné výdaje.


Mezi nejtypičtější zbytné výdaje patří pořízení vozu.
Všichni odborníci se shodují, že zakoupení nového auta by měl člověk odložit až na dobu stabilizovanější ekonomiky. Financování úvěrem se může jevit jako řešení, ale i zde ekonomové varují, že při nestabilní situaci je půjčka jen krátkozrakým řešením. V případě dlouhodobé krize se splácení dluhu můžu stát zásadním problémem.

Jak ale skloubit nutnost mít automobil s ekonomickou zdrženlivostí?
Optimální volbou je flexibilní pronájem vozu, který můžete kdykoliv ukončit. Právě během nestabilního ekonomického i společenského vývoje se flexibilita ukazuje jako extrémně výhodná. Vaše finanční situace se může ze dne na den změnit, díky krizi pravděpodobně k horšímu. Je proto dobré mít “zadní vrátka”. U flexibilního pronájmu spočívají v možnosti vůz kdykoliv vrátit, bez nutnosti doplácet smluvenou dobu. Při pronájmu navíc nemusíte sahat hluboko do rodinných úspor, ani se zadlužovat na několik let dopředu.