Když využíváte auto na flexibilní pronájem z Driveta, v pravidelném měsíčním nájmu máte zahrnuto i komplexní havarijní pojištění. Víte proč?

Na rozdíl od povinného ručení "havarijko" kryje škody způsobené na vašem vozidle i v případě, jste-li viníkem nehody. Situací, kdy Vás havarijní pojištění chrání před nečekaným finančním dopadem je ale víc:

 • Havárie
 • Odcizení vozidla
 • Vandalismus a poškození vozu
 • Živelné pohromy (krupobití, vichřice, bouřky)
 • Neoprávněné užití vozidla

Hodí se v případech, kdy vám někdo auto poškodí na parkovišti, rozbije okno, ulomí zrcátko, poškrábe lak nebo ho dokonce odcizí. Oceníte ho ve chvíli, až přijde bouřka doprovázená silným krupobitím nebo se zvedne tak silný vítr, že vyvrátí stoletou vrbu pod kterou tak rádi parkujete.

Cena pojištění se kromě jiného odvíjí od výše spoluúčasti. Čím vyšší spoluúčast, tím se pravidelná částka za pojistné snižuje. Nemá ale smysl si s tímto "pravidlem" zahrávat a na pojištění účelně šetřit. Nemuselo by vám totiž v případě škodné události pokrýt škody a tím pádem by se ani finančně nevyplatilo. Spoluúčast u všech aut z Driveta je stanovena na 5%, minimálně však 5.000,-.

Co dělat proto, aby vyřízení škody proběhlo úspěšně a rychle?

1. Volejte POLICII

Pro větší pravděpodobnost rychlého a kladného vyřízení škody ze strany pojišťovny je vždy vhodné kontaktovat Policii ČR. Pojišťovny dbají na oficiální dokument a ve vlastním zájmu se tak vyhnete pozdějším nepříjemnostem. Policie protokoly pošle vlastníkovi vozidla přímo do datové schránky. Vy nám tak nemusíte dokládat žádné dokumenty a celý proces se urychlí.
Kontaktovat Policii je bezpodmínečně nutné:

 • Dojde-li k usmrcení nebo zranění osoby,
 • Dojde-li ke hmotné škodě převyšující zřejmě na některém z vozidel částku 100. tis. Kč,
 • Dojde-li k vandalismu (škody na vozidle záměrně způsobené třetí osobou. Mohou to být činnosti jako proříznutí pneumatik, poškrábání auta klíčem, posprejování vozidla, zapálení vozidla a další),
 • Dojde-li ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě,
 • Dojde-li k poškození nebo zničení součásti pozemní komunikace,
 • Pokud mezi účastníky nedojde k dohodě o podstatných okolnostech ohledně míry zavinění dopravní nehody,
 • V případech spojených s trestnou činností, vandalismem a to i při malých, hmotných škodách

2. Jak jen to bude možné, kontaktuje Driveto.

Zavolejte nám bezprostředně po vzniku škody a předtím než vozidlo odvezete do servisu. Nehodu telefonicky nahlaste na čísle +420 777 290 154 a my už se o komunikaci s pojišťovnou postaráme.

3. Mějte na paměti, že...

bez vhodné dokumentace pojišťovna neuzná spoluúčast. Proto je protokol od policie vždy příslibem rychlého a kladného vyřízení škody!

Nezapomeňte na důležité výjimky, ve kterých ani sebelepší pojištění nepomůže.

Nevztahuje se totiž na škody:

 • vzniklé úmyslným jednání pojistníka, pojištěného nebo oprávněného uživatele,
 • vzniklé při použití vozidla k trestné činnosti,
 • pokud v době škodné události bylo vozidlo řízeno osobou, která není držitelem, příslušného řidičského oprávnění, či je pod vlivem alkoholu, drog nebo léku,
 • k nimž došlo v důsledku povstání, násilných nepokojů, stávek, teroristického jednání, válečných událostí, zásahu veřejné moci, zemětřesení nebo jaderné energie,
 • vzniklé při závodech jakéhokoli druhu a při soutěžích s rychlostní vložkou, jakož i při přípravných jízdách k těmto závodům a soutěžím,
 • způsobené poškozením či zničením pneumatik, pokud nedošlo současně i k jinému poškození vozidla,
 • způsobené při provádění opravy nebo údržby vozidla nebo v přímé souvislosti s těmito pracemi,
 • za které je ze zákona či ze smlouvy odpovědný opravce, přepravce nebo dodavatel,
 • způsobené v době od předání vozidla opravci nebo autobazaru do doby vrácení vozidla jeho vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli vozidla,
 • způsobené funkčním namáháním, přirozeným opotřebením, únavou nebo vadou materiálu, konstrukční nebo výrobní vadou,
 • způsobené vadou, kterou mělo vozidlo již v době sjednání pojištění, a která byla nebo mohla být známa pojistníkovi nebo pojištěnému bez ohledu na to, zda byla známa i pojistiteli,
 • způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou a dále při použití vozidla, jeho části nebo výbavy jiným než výrobcem určeným způsobem nebo k účelům vojenským,
 • nebylo-li vozidlo v době škodné události (mající svůj původ v havárii vozidla) k provozu způsobilé,
 • způsobné činností vozidla jako pracovního stroje včetně jeho využití ke sklápění nebo k jiné manipulaci s jeho nákladem,
 • způsobené věcí nebo zvířetem přepravovanými na, anebo ve vozidle.