Jak na to? 1. Dejte nám follow na Instagramu @driveto_cz. 2. Napište do komentářů pod příspěvek: Jaké auto se Vám z naší nabídky líbí nejvíc a označte dva kamarády, kteří by si takové auto zasloužili. Soutěž trvá od 10.7. do 17.7. Náhodně vybereme dvě výherce. Jeden obdrží podepsané tričko, druhý podepsanou kšiltovku CF.

Instagram DRIVETO

I. Vyhlašovatel a organizátor soutěže

 1. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost Driveto s. r. o., Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00, Praha 8, IČO: 04765516, DIČ CZ04765516 zapsaná u okresního soudu v Praze , oddíl C, vložka číslo: 253299, (dále jen „vyhlašovatel soutěže“).

II. Účel soutěže

 1. Cílem soutěže je reklama, podpora a propagace produktů vyhlašovatele soutěže.

III. Trvání soutěže

 1. Soutěž probíhá v období od 10.7. - 17. 7. 2022.

IV. Osoby oprávněné zúčastnit se soutěže

 1. Soutěž probíhá na území České republiky.
 2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která dosáhla věku 18 let, a která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník soutěže“). Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti Driveto ani jejich rodinný příslušníci.

V. Průběh soutěže

 1. Soutěž je vyhlášena prostřednictvím instagramového profilu společnosti Driveto, který najdete na URL https://www.instagram.com/driveto_cz/.
 2. Do soutěže se zaregistruje prostřednictvím komentáře pod soutěžní příspěvek, kdy zodpoví soutěžní otázku “Jaké auto z Driveta se Vám nejvíc líbí?” a označí dva přátele. Současně musí být fanouškem IG profilu Driveto_cz a označit v komentáři dva své přátele.
 3. Každý účastník soutěže se může v rámci soutěže zapojit pouze jedenkrát, tj odeslat pouze jeden komentář pod soutěžní příspěvek.
 4. Do slosování bude zařazen každý účastník soutěže, který v době trvání   soutěže splní konkrétní podmínky soutěže.
 5. Účastník soutěže má nárok pouze na jednu výhru v rámci jedné soutěže.
 6. Celkový počet výherců soutěže jsou dva výherci, kteří jsou vybráni pomocí losování.

VI. Výhra a její předání

 1. Předmět výhry v soutěži jsou
  - 1x podepsané triko Calgary Flames Danielem Vladařem
  - 1x podepsaná kšiltovka Calgary Flames Danielem Vladařem.
 2. Výherce soutěže bude o získání výhry seznámen nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže, resp. určení výherce, a to prostřednictví komentáře pod soutěžním příspěvkem a ve Stories na instagramovém profilu Driveto_cz. Výherce bude kontaktován do soukromých zpráv pro údaje potřebné k doručení výhry.
 3. Vyhlašovatel soutěže zašle výhru výherci soutěže nejpozději do 30 dnů, odkdy výherce soutěže poskytl vyhlašovateli soutěže kompletní kontaktní údaje.
 4. Pokud výherce zásilku obsahující výhru nepřevezme, a to ani v dodatečné odběrní lhůtě určené poštou, takový výherce ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch vyhlašovatele soutěže, aniž výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany vyhlašovatele soutěže.
 5. Na výhru nemá účastník soutěže právní nárok a není možné vymáhat ji soudní cestou. Výsledky soutěže jsou konečné. Účastníci soutěže berou na vědomí, že nemohou požadovat výhru ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství. Účastníci soutěže také berou na vědomí, že výhru není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je výhra stanovena vyhlašovatelem soutěže v příslušném soutěžním příspěvku.

VII. Zvláštní ustanovení

 1. Zaměstnanci vyhlašovatele soutěže, jakož i osoby jim blízké ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, jsou z účasti na soutěži vyloučeni.
 2. V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití nebo chyby týkající se řádného uspořádání soutěže si vyhlašovatel soutěže vyhrazuje právo soutěž ukončit nebo pozastavit, změnit podmínky soutěže.
 3. Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za to, že výherce v rámci oznámení kontaktních údajů uvedl nesprávnou adresu, na kterou mu měla být zaslána výhra. Vyhlašovatel soutěže neodpovídá ani za jiné důvody, pro které výherci nebyla výhra doručena, s výjimkou důvodů na straně vyhlašovatele soutěže.
 4. Vyhlašovatel soutěže nehradí účastníkům soutěže žádné náklady, které tímto vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži.
 5. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo změnit podmínky, resp. pravidla této soutěže kdykoliv bez předchozího upozornění, přičemž uvedenou změnu podmínek, resp. pravidel je povinen zveřejnit webu společnosti Driveto (driveto.cz) nebo blogu (blog.driveto.cz).

VIII. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

 1. Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména na jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto pravidla soutěže jsou zveřejněna na webové stránce společnosti Driveto s.r.o. a jsou uložen u vyhlašovatele soutěže.