Obecně platí stejná pravidla jako v Čechách, tedy, že auto mohou řídit blízcí rodinní příslušníci. Další osoby pak pouze s písemným svolením leasingové společnosti. Před cestou do zahraničí si dobře zkontrolujte, zda máte připravené v autě všechny doklady. Zejména se jedná o oprávnění k používání vozidla (malý technický průkaz) a potvrzení o zákonném pojištění (zelenou kartu). Vše najdete v deskách, které jste dostali k autu.

Předně je důležité rozdělit cesty do zahraničí na dva druhy. Ty které vedou pouze po zemích Evropské unie a ty, které vedou i mimo EU. Liší se totiž v dokladech, které u sebe musíte mít.

Jedu do zemí EU

V případě, že cestujete v rámci Evropské Unii postačí stejné oprávnění jako v ČR bez doplňujících dokladů. Tedy malý technický průkaz a zelená karta. Pro jistotu můžete požádat i o základní potvrzení společnosti poskytující operativní leasing, že Vás opravňuje vycestovat vozidlem do zahraničí. Tento dokument je vhodné mít i v anglické jazykové mutaci. Nutností ovšem není.

Jedu mimo země EU

Při cestách mimo země Evropské unie je NUTNÉ mít oprávnění k vycestování. Jedná se o plnou moc majitele vozidla, která zplnomocňuje klienta k cestě do zahraničí, včetně notářem ověřeného podpis. Tento úkon je zpoplatněn jak notářem, tak leasingovou společností. Doporučujeme s sebou vozit i kopii leasingové smlouvy nebo smlouvy o pronájmu vozidla. Opět je vhodné mít dokumenty přeloženy i do jazyka používaného v dané zemi. V Drivetu Vám tuto plnou moc zajistíme. Stačí kontaktovat naše zákaznické centrum na mailu zakaznik@driveto.cz nebo telefonicky na +420 777 290 154.

Platí pojištění i mimo ČR?

Samozřejmě. Zelená karta je mezinárodní osvědčení o sjednaném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Platí tedy v zemích Evropské unie i mimo EU, ale ne všude! Zelená karta je platná v zemích, které jsou na této kartě uvedeny. Jsou to státy zahrnuté do Evropského hospodářského prostoru: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a pro účely zelenokaretního systému i Švýcarsko.

Z dohod České republiky jsou zelené karty uznávané také na území: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bývalá svazová republika Makedonie, Černá Hora, Monako, San Marino, Srbská republika, Turecko, Ukrajina a Vatikán. V těchto státech platí zelená karta vždy.

Problémy mohou nastat v následujících státech: Ázerbajdžán, Bělorusko, Írán, Moldavsko, Maroko, Rusko a Tunisko. Jestli jsou tyto státy v povinném ručení zahrnuty či nikoli, poznáte jednoduše. Přeškrtnuté políčko znamená, že tam pojištění neplatí.

Mám nehodu nebo poruchu. Co dělat?

V první řadě kontaktujte poskytovatele vozu, tedy leasingovou společnost. Máme auto z Driveta? Pak volejte zákaznickou linku na na +420 777 290 154. Kontakt najdete vždy v driver setu. Zákaznický servis Vám poradí, jak postupovat. Získáte rychlou pomoc a vyhnete se nechtěnému porušení smlouvy a zbytečným nákladům.

Musím si koupit dálniční známku?

V ceně měsíčního nájmu operativního leasingu z Driveta máte dálniční kupón jen s platností pro dálniční síť v České republice. Pokud tedy budete cestovat za hranice ČR musíte známku zakoupit individuálně a na vlastní náklady.