Pandemie zastavila prodeje aut. Budoucnost je teď v tzv. subscription, myslí si Adam Szabó z Driveto

Trh s automobily se podobně jako jiná odvětví v podstatě zastavil, koupě nového i ojetého vozu je kvůli vládním nařízením velmi komplikovaná. Na popularitě naopak získávají alternativy k vlastnění auta, především operativní leasingy nebo princip tzv. subscription. Tedy předplatných, která umožňují pronájem auta s možností smlouvu ze dne na den vypovědět. Ohledně dopadů koronavirové pandemie na automobilový trh a další možný vývoj jsme se bavili s Adamem Szabó, CEO startupu Driveto.

Offline prodeje vozů jsou kvůli nařízení vlády zapovězené, online se prodávají jen stěží. Těžko se také odhaduje, jaký bude mít pandemická situace dopad na dostupnost vozů. Očekávaný vývoj přitom počítá s tím, že o auta bude navzdory situaci stále zájem - kvůli obavám z nákazy budou chtít lidé cestovat jinak než MHD. Na druhou stranu ale budou zároveň opatrnější ve svých výdajích kvůli ekonomickým dopadům aktuální krize. To jsou podle zakladatele startupu Driveto Adama Szabó ideální podmínky pro popularizaci tzv. subscription modelů, které jmenovaný startup do Česka ze Západu přinesl jako jeden z prvních.

Může mít subscription v době krize výhodu oproti standardním službám (např. prodej, operativní leasing)?

Určitě ano. Lidé budou auta potřebovat ještě více než dosud. Ať už to budou rodinné výlety, nákupy nebo pracovní účely. Ti, co byli zvyklí jezdit veřejnou dopravou, budou mít tendenci vytvořit si vlastní bezpečný prostor při přemisťování, aby minimalizovali kontakt s ostatními. Největší výhodou předplatného je nesporně flexibilita, která je ceněná více, než kdy dříve. V dnešních dnech je vidět, jak jsou standardní způsoby pořízení auta omezující a zastaralé. Ubývá těch, kteří budou chtít utrácet vlastní úspory, půjčovat si peníze nebo se jakkoli uvazovat na dlouhé měsíce a roky. Subscription bude sílit, protože poskytuje svobodu ukončení pronájmu auta kdykoliv v jeho průběhu a při jakékoliv změně situace zákazníka, což je v rámci očekávané krize uklidňující faktor. Díky možnosti vrácení se vyhne případnému zadlužení nebo pokutám. Navíc se zákazník nemusí trápit dodatečnými náklady jako jsou pneumatiky, pojištění nebo garanční servis, což je u subscription based modelu v ceně.


Jak si za poslední dva měsíce vedete?

Vzhledem k tomu, že Driveto je online služba, nevidíme tak velký výkyv oproti jiným měsícům. Březen byl dokonce, co se do počtu předaných aut zákazníkům týká, velice silný.


Vidíte nějaké změny v chování u zákazníků? Nějaké nové trendy?

Nejen v segmentu aut, ale i v jiných odvětvích vidíme obrovské posílení online prodeje. Je to samozřejmě logické, Češi musí být doma, obchody a showroomy jsou zavřené a byznys se tak výrazně přesunul do online prostředí. Měli bychom se vyhnout potkávání se, takže i v případě předání auta je důležité dávat maximální důraz na hygienu a bezpečí a naprosto minimalizovat kontakt. V případě Driveto Klubu se vše vyřizuje online nebo po telefonu a celý proces je velice rychlý. To zákazníci oceňují více než dřív.


Vidíte nějaké změny například i na zahraničních trzích, kde jsou podobné služby už více rozšířené?

Sledujeme západní trhy a podobné projekty. Vidíme, že flexibilita je na vzestupu. Ekonomické obtíže zasáhly nebo se očekávají na většině trzích a z prvních zpráv a kontaktů sledujeme, že subscription funguje anticyklicky a daří se mu i v těžších ekonomických fázích.


A co dodavatelé? Je jejich nabídek stejně - méně - více? Mění se nějak jejich preference?

Především prodejci vozů jsou extrémně limitovaní tím, že jsou jejich showroomy zavřené. Jejich prodej je stále veden spíše offline cestou. Zatím si myslím, že většina z nich vyčkává, jak se situace bude vyvíjet. Náš dodavatelský řetězec touto situací, ale dotčen výrazně nebyl.


Co očekáváte v následujících týdnech - měsících za vývoj na trhu?

Zájem o auta se nezmění, lidé budou potřebovat jezdit pořád. Změní se ale zákaznické chování. Jsme přesvědčení, že se byznys přesune více do online prostředí a klienti budou chtít více nové jednoduché online řešení, které je nebude limitovat a svazovat. Dá se tedy očekávat propad klasických prodejů nových aut a přesun těchto zákazníků do flexibilních modelů jako je právě subscription. Co se týče aut jako takových, je ještě brzo předvídat, co se stane s vývojem cen nebo například dostupností. Výraznou roli v tomto bude mít i chování státu a Evropské unie.


Může to mít pro vás nebo pro některé konkurenty za následek existenční problémy? Jsou jiné segmenty víc v ohrožení?

Existenční problémy Driveto neočekává. Naopak vidíme několik pozitivních faktorů pro rozvoj našeho projektu. Digitalizace a online bude ještě silnější. Vybrat, objednat a podepsat smlouvu na Driveto jde čistě přes počítač nebo mobil a zákazník nemusí nikam chodit. Dalším faktorem bude odklon od veřejné dopravy, protože lidé budou chtít vlastní bezpečné prostředí pro přemisťování. Tím nejvýznamnějším důvodem je fakt, že jsme na začátku ekonomické krize, která ať chceme nebo ne, přinese větší míru nejistoty a obezřetnosti. Vlastní investice do aut, dlouhodobé úvěry nebo dlouhodobé smlouvy na operativní leasing budou pro mnoho zákazníků riskantní volbou v nejisté době. Zadlužovat se kvůli autu je prostě nesmysl. Auto na subscription má předvídatelný náklad a flexibilitu, díky které mohou zákazníci kdykoli rychle reagovat na nastalou situaci. Na vzestupu bude pravděpodobně i oblast carsharingu. Zde může být ale problematické, že nebude možné si vytvořit svůj bezpečný a známý prostor z důvodu častého střídání řidičů v jednom autě. Menší dodavatelé a firmy, které se nebudou schopny rychle přesunout do online prostředí nebo reagovat na změnu zákaznického chování, mohou mít velké problémy.


Co děláte proto, aby se to nestalo? Máte nějaké speciální nabídky?

Uvědomujeme si, že potřeba jezdit autem je teď silnější a bude nadále růst. Nejvíce to vidíme právě v odklonu od veřejné dopravy. Prakticky ihned jsme proto připravili novou variantu krátkodobého fixního pronájmu, kde se člověk nemusí dlouhodobě vázat a může mít auto za velmi příznivou cenu bez počáteční investice. V rámci našeho Driveto Klubu jsme připravili i speciální cenová zvýhodnění, abychom všem umožnili jezdit co nejdříve a za co nejlepších podmínek.


A jsou nějaká speciální opatření, která jste kvůli koronaviru zavedli?

Dbáme na maximální bezpečnost. Okamžitě jsme zavedli doplňující bezpečnostní opatření, jako je například čištění aut ozonem, který je v boji proti virům účinný. Začali jsme vozit auta zákazníkům až domů, aby pro ně sami nemuseli nikam cestovat. Naši specialisté, kteří fyzicky auto předávají jsou samozřejmě vybavení ochrannými pomůckami. Celkový proces osobního kontaktu jsme zkrátili jen na nezbytně dlouhou dobu a všechny informace vyřizujeme po telefonu nebo v rámci zákaznického online prostředí.