Podle statistik se jen za první pololetí letošního roku stalo 7350 střetů se zvěří. Podle meziročního srovnání statistik Policie ČR se jedná o 518 případů více. Srážka se zvěří je tak čtvrtý nejčastější typ dopravní nehody. Největší škody způsobují divoká prasata a srnčí zvěř. Zejména srnky se mohou objevit prakticky kdekoliv. Nedá se paušalizovat, jestli je les nebo otevřená planina bezpečnější. Pravdou ale je, že v lesních uzavřených úsecích a oblastech s vysokou trávou si kvůli horší viditelnosti musíte dávat velký pozor. Navíc se říká, že srna nikdy nepřechází sama, proto nezapomeňte, že první zvíře mohou následovat i další. Nebezpečná místa bývají označena příslušnou dopravní značkou.

Střetům se zvěří se úplně zabránit nedá, je ale vhodné dodržovat několik doporučení, jak toto riziko minimalizovat. V nebezpečných úsecích snížit rychlost a pokud se ženete do zatáčky, pak pomůže i zatroubení, kterým případné pokušitele o přechod vylekáte. Aktivita zvěře je výrazně vyšší ve večerních a nočních hodinách, proto po západu slunce uberte plyn, abyste při zpozorování zvěře mohli včas zareagovat. Často je možné poblíž silnic spatřit záblesky v očích zvěře ještě předtím, než je vidět zvíře samotné. V případě použití dálkových světel může být zvěř oslněná a dezorientovaná, proto je raději ztlumte na potkávací.

Před srážkou by se měl řidič chovat racionálně a nikdy nestrhávat volant. Tím, že ušetří zvíře, může sám dopadnou mnohem hůř. Policie proto doporučuje, pokud ke srážce dojde, pouze brzděte a volant případně použijte jen pro malé korekce směru. Když v tomto případě dojde ke kolizi se zvířetem, je nanejvýše pravděpodobné, že budete jako šoféři bráni jako nevinní a máte možnost uplatit připojištění kryjící kolize se zvěří. Jestliže se pustíte do vyhýbání, ke střetu nedojde, ale vy skončíte v příkopu, přechází podezření ze zavinění nehody právě na vás. Tehdy vám pojišťovna nemusí v rámci pojistky o střetu se zvěří nic vyplatit, jelikož nedojde k naplnění škodní události.

Povinnost pro hlášení střetu se zvěří neexistuje, pokud nebyla naplněna některá ze zákonných podmínek tj. škoda nad 100 000 Kč, zranění atd. Je ale žádoucí, zůstane-li zvěř na místě nehody, policii o této skutečnosti vyrozumět. Ta následně informuje místního správce honitby, který jako jediný má pravomoc zraněné zvíře usmrtit. Zapomeňte na to, že byste zvíře vzali do mrazáku na guláš. Riskujete zdraví a navíc se jedná o trestní čin pytláctví, za který hrozí dle trestního zákoníku odnětí svobody až na dvě léta a finanční pokuta.