Jezdíte autem z Driveta jako Dan a Matěj? Pak máte jedinečnou příležitost zapojit se soutěže o podepsaný hokejový reprezentační fan dres, kšiltovku a puk NHL.

Jak se zapojit?

Využijte svátečních dnů na začátku prázdnin a pošlete nám fotku Vašeho auta z Driveta na cestách. Ať už se vydáte do přírody, na koupaliště, do zahraničí nebo jen na chalupu. Vyfoťte se s autem a fotku pošlete soutez@driveto.cz Do předmětu napiště "Moje auto z Driveta". Fotky bude hodnotit nezávislá porota a vybere tři výherce!

Soutěž probíhá ve dnech od 30. června do 17. července. Výherce soutěže bude o získání výhry seznámen nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže, resp. určení výherce, a to prostřednictví příspěvku na blogu společnosti Driveto (blog.driveto.cz) a výherci budou kontaktváni na email, kterým se registrovali do soutěže. Kompletní pravidla a podmínky soutěže najdete na blog.driveto.cz

Kompletní pravidla a podmínky soutěže

I. Vyhlašovatel a organizátor soutěže

 1. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost Driveto s. r. o., Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00, Praha 8, IČO: 04765516, DIČ CZ04765516 zapsaná u okresního soudu v Praze , oddíl C, vložka číslo: 253299, (dále jen „vyhlašovatel soutěže“).

II. Účel soutěže

 1. Cílem soutěže je reklama, podpora a propagace produktů vyhlašovatele soutěže.

III. Trvání soutěže

 1. Soutěž probíhá v období od 30.06. - 17.07. 2022.

IV. Osoby oprávněné zúčastnit se soutěže

 1. Soutěž probíhá na území České republiky.
 2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která dosáhla věku 18 let, a která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník soutěže“). Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti Driveto ani jejich rodinný příslušníci.

V. Průběh soutěže

 1. Soutěž je vyhlášena prostřednictvím emailu, který je poslán na zákazníky Driveta z emailové adresy zakaznik@driveto.cz.
 2. Do soutěže se zaregistruje prostřednictvím zaslání soutěžní fotografie na téma “Moje auto z Driveta” na soutěžní email soutez@driveto.cz.
 3. Každý účastník soutěže se může v rámci soutěže zapojit pouze jedenkrát, tj poslat pouze jednu fotografii. Pokud uživatel pošle více fotografií, bude se počítat pouze první poslaná.
 4. Do slosování bude zařazen každý účastník soutěže, který v době trvání soutěže splní konkrétní podmínky soutěže.
 5. Účastník soutěže má nárok pouze na jednu výhru v rámci jedné soutěže.
 6. Celkový počet výherců soutěže jsou tři výherci, kteří jsou vybráni odbornou porotou složenou ze zaměstnanců pořadatele.

VI. Výhra a její předání

 1. Předmět výhry v soutěži jsou
  - 1x podepsaný puk Calgary Flames Danielem Vladařem
  - 1x podepsaná kšiltovka Calgary Flames Danielem Vladařem
  - 1x posepdaný dres České reprezentace od Matěje Blümela
 2. Výherce soutěže bude o získání výhry seznámen nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže, resp. určení výherce, a to prostřednictví příspěvku na blogu společnosti Driveto (blog.driveto.cz) a výherci budou kontaktváni na email, kterým se registrovali do soutěže přičemž bude výherce zároveň vyzván, aby vyhlašovatele soutěže kontaktoval prostřednictví daného emailu. V případě, že výherce soutěže do 48 hodin od seznámení způsobem podle předchozí věty tohoto bodu o výhru nepřihlásí nebo výhru odmítne, je vyhlašovatel soutěže oprávněn vybrat náhradního výherce soutěže.
 3. O přesném způsobu doručení výhry bude výherce informován vyhlašovatelem soutěže prostřednictvím emailu.
 4. Vyhlašovatel soutěže zašle výhru výherci soutěže nejpozději do 30 dnů, odkdy výherce soutěže poskytl vyhlašovateli soutěže kompletní kontaktní údaje.
 5. Pokud výherce zásilku obsahující výhru nepřevezme, a to ani v dodatečné odběrní lhůtě určené poštou, takový výherce ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch vyhlašovatele soutěže, aniž výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany vyhlašovatele soutěže.
 6. Na výhru nemá účastník soutěže právní nárok a není možné vymáhat ji soudní cestou. Výsledky soutěže jsou konečné. Účastníci soutěže berou na vědomí, že nemohou požadovat výhru ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství. Účastníci soutěže také berou na vědomí, že výhru není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je výhra stanovena vyhlašovatelem soutěže v příslušném soutěžním emailu.

VII. Zvláštní ustanovení

 1. Zaměstnanci vyhlašovatele soutěže, jakož i osoby jim blízké ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, jsou z účasti na soutěži vyloučeni.
 2. V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití nebo chyby týkající se řádného uspořádání soutěže si vyhlašovatel soutěže vyhrazuje právo soutěž ukončit nebo pozastavit, změnit podmínky soutěže.
 3. Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za to, že výherce v rámci oznámení kontaktních údajů uvedl nesprávnou adresu, na kterou mu měla být zaslána výhra. Vyhlašovatel soutěže neodpovídá ani za jiné důvody, pro které výherci nebyla výhra doručena, s výjimkou důvodů na straně vyhlašovatele soutěže.
 4. Vyhlašovatel soutěže nehradí účastníkům soutěže žádné náklady, které tímto vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži.
 5. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo změnit podmínky, resp. pravidla této soutěže kdykoliv bez předchozího upozornění, přičemž uvedenou změnu podmínek, resp. pravidel je povinen zveřejnit webu společnosti Driveto (driveto.cz) nebo blogu (blog.driveto.cz).

VIII. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

 1. Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména na jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto pravidla soutěže jsou zveřejněna na webové stránce společnosti Driveto s.r.o. a jsou uložen u vyhlašovatele soutěže.