Návrhy jsou celkem radikální a v drtivé většině se týkají znatelného omezení individuální automobilové mobility. Mezinárodní agentura, jejíž členem je Česká republika od roku 2001, například navrhuje zákaz jízdy všech aut ve městech každou neděli. Jeden takový den v týdnu by prý ušetřil 95 tisíc barelů ropy.

Mezi dalšími návrhy je i snížení rychlosti na dálnicích nejméně o 10 km/h, práce z domu až tři dny v týdnu, levnější hromadná doprava nebo střídavý zákaz jízdy soukromých aut ve městech.

Ambice nejsou malé. Aplikace takových omezení by během čtyř měsíců měla ušetřit 2,7 milionu barelů ropy denně. Taková omezení samozřejmě navazují na důsledky ruské invaze na Ukrajinu, kvůli kterým vylétly ceny paliv do závratných výšin. Některé země proti tomu bojují zastropováním cen a dorovnáním ztráty pumpařů ze státního rozpočtu.

Všech deset navržených bodů se ale týká jen osobní automobilové dopravy. Žádný důraz se neklade na vytápění, výrobu elektřiny či nákladnou zaoceánskou lodní dopravu.