Parkování na místech vyhrazených pro invalidy se nevyplatí. Přestupky lze rozdělit podle toho, jak dlouho se na parkovišti zdržíte. Pakliže tam jen zastavíte třeba kvůli vyložení nákupu, můžete dostat na místě pokutu do dvou tisíc korun. Jestliže tam necháte auto přes noc, zaplatíte na místě až 2500 Kč, nebo ve správním řízení až 10 tisíc korun. Stejná výše pokut platila i dříve, ale nově k tomu od ledna přibyly dva trestné body do karty řidiče. Bodové ohodnocení je tak stejné, jako překročení maximální povolené rychlosti o 10-20 km/h v obci, nebo mimo ni.

Je třeba upozornit, že stejná pravidla platí i při parkování na soukromém pozemku,  jako například u obchodních center a v garážích. Podle právníků jsou totiž tato parkoviště účelovou komunikací a platí na nich pravidla silničního provozu. Účelové komunikace mohou být i neveřejné (např. v uzavřených areálech apod.). I na těchto komunikacích ale platí pravidla silničního provozu a je tam i pravomoc policistů a strážníků porušení pravidel trestat.

Stejný trest čeká i ty, kteří zneužijí parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Parkovaní na místech vyhrazených pro invalidy bez příslušného oprávnění zakazuje silniční zákon, který stanoví nemalé pokuty. K tomu nově dostanete dva body. Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.