Vyhrazené pruhy

Od prvního ledna může jízdu ve vyhrazených pruzích kontrolovat a na místě pokutovat nejen státní, ale i městská nebo obecní policie. Postih za neoprávněnou jízdu třeba v pruhu pro autobusy nebo vozidla záchranářů se pohybuje mezi 1500 až 2000 korun.
Obce také budou moci od roku 2022 iniciovat řízení o odtažení automobilových vraků z veřejně přístupných účelových komunikací. Dosud to mohl udělat jen vlastník komunikace.

Cyklisti

V platnost vešla i novela o provozu na pozemních komunikacích. Zásadní novinkou je povinnost řidičů předjíždět cyklistu s minimálním bočním odstupem 1,5 metru, v místech, kde je maximální rychlost 30 km/h, stačí metr. Za porušení hrozí pokuta až 2000 korun.
Cyklisté podle této novely také nemusí povinně využívat vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty, pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích. V zásadě to má platit třeba v případě příliš hustého provozu na cyklostezce.

Parkování

Drobné proměny se dočkal i bodový systém. Přibyl v něm dvoubodový postih za neoprávněné stání na vyznačeném místě pro osoby se zdravotním postižením a za zneužití pro ně určeného parkovacího průkazu.

Řidičský průkaz

Pro řízení traktoru nově není zapotřebí speciální řidičské oprávnění označené písmenem T, využít bude možné i "céčko", které jinak opravňuje k řízení nákladních aut s hmotností přesahující 3,5 tuny.
Změny se dotknou i řidičských oprávnění tříd AM a B1. AM bude nově nutné až pro řízení vozidel s konstrukční rychlostí přesahující 25 kilometrů za hodinu, zvedne se rovněž výkonový limit čtyřkolek, pro něž AM platí: ze čtyř na šest kilowattů. B1 pak legálně umožní jezdit s jakkoliv výkonnou čtyřkolkou, dosud přitom platilo 15kW omezení.

Promčení přestupku

Do promlčecí doby přestupku provozovatele vozidla se nebude započítávat doba, po niž se vedlo řízení o přestupku řidiče a naopak. Cílem tohoto opatření je zamezit obstrukčním praktikám, které využívají "přehazování" mezi řízením o přestupku řidiče a řízením o přestupku provozovatele vozidla ve snaze vyhnout se postihu v důsledku uplynutí promlčecí doby.

Povinná výbava

Od šestého července vejde v platnost nařízení Evropského parlamentu a rady, které nově určuje požadavky na povinnou výbavu automobilů. V té se nově objeví celá řada asistenčních systémů: nouzové brzdění, nouzové držení v jízdním pruhu, asistent rychlosti, varování před únavou řidiče nebo varování před chodci a cyklisty při couvání. Povinná bude rovněž příprava na instalaci tzv. alkoholového zámku, jenž podnapilým znemožní nastartování auta, a černá skříňka, která má zaznamenávat dění před nehodou.
Od šestého července budou těmito funkcemi povinně vybaveny všechny vozy uváděné na trh (tedy nově schválené k provozu), pro všechna auta na trhu bude povinnost platit od sedmého července 2024.