Vláda předložila novelu silničního zákona, která mimo jiné počítá se zvýšením maximální rychlosti na některých úsecích českých dálnic na 140 km za hodinu. Odborníci většinou tvrdí, že zvýšení o 10 km/h české dálnice bez problému zvládnou.

Problémem mohou být standardizované normy, podle kterých se dálnice staví. Ty prý s vyšší rychlostí vůbec nepočítají. Proto bude potřeba provést bezpečnostní audit, který posoudí, zda je komunikace pro takovou změnu vyhovující. Je třeba prověřit, zda jsou dostatečně bezpečná svodidla a okolní infrastruktura.

V rámci české dálniční sítě ale existují úseky, kde by se zvýšení na stočtyřicítku dalo bez problémů uskutečnit již nyní. Například vybrané části Hradecké D11, dálnice D8 u Lovosic, D5 směrem do Německa nebo D1 mezi Olomoucí a Ostravou. U dálnic mladších deseti let nebude, z pohledu experta na dopravní stavby, stočtyřicítka žádný problém.

Odpůrci zvyšování rychlosti argumentují tím, že úspora času je naprosto minimální. Navíc celosvětovým trendem je spíše omezování rychlosti. V posledních letech se pravidelně ozývají v Německu hlasy pro stanovení plošného rychlostního limitu, který tam pro dálnice nemají. Stočtyřicítkou se může jezdit v Polsku, naopak v Nizozemsku zavedli nedávno všude stovku.