Obchodní inspekce sleduje jakost pohonných hmot dlouhodobě. Na čerpacích stanicích v ČR provádí odběry vzorků (automobilové benziny, motorové nafty, FAME, LPG, CNG, Ethanol E85). Ze zveřejněných výsledků je zřejmé, že jakost pohonných hmot se v 1. pololetí roku 2021 mírně zhoršila, a to z 0,7 % na 1,2 %. Neplatí to ale pro motorovou naftu. Ta hlásí nepatrné zlepšení jakosti z 1,1 % na 1,0 %.

Celkem bylo odebráno 1376 vzorků paliv, z čehož 16, tedy 1,2 %, neprošlo kontrolou kvality. Česká obchodní inspekce uložila během 1. pololetí 2021 v 7 případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami.