Vedení pražského magistrátu plánuje spustit poplatky za vjezd některých aut do centra sice až v horizontu šesti let, již nyní ale chce projednat jeho zásadní podmínky. Pro zavedení mýta v centru města bude nutné upravit zákon o pozemních komunikacích a o daních a poplatcích. Takové úkoly se mohou legislativně protáhnout na několik let, proto je včasná příprava zcela na místě. Bez výslovného zanesení mýta do zákona není totiž možné, aby jakékoliv město za vjezd do svého centra vybíralo peníze.

Podle některých představitelů magistrátu je zatím předčasné debatovat o výši poplatku. Odborníci se ale shodují, že nejpravděpodobněji se jeho hodnota bude odvíjet od druhu a velikosti vozidla. Smyslem mýta bude hlavně omezení vjezdu starších a vysoko-emisních vozidel ve prospěch nových, hybridních a elektrických. V praxi si to můžeme představit tak, že vozy starší, těžké, s vysokými emisemi a letitými naftovými motory (nákladní automobily, velká těžká SUV) budou zpoplatněny podstatně více. Výše mýta se bude nejspíš určovat podle emisní normy EURO. Naopak elektromobily, plug-in hybridy a další auta s nízkými deklarovanými emisemi by měly mít vjezd zdarma nebo jen za nízký poplatek.

Náměstek pražského primátora se již několikrát nechal slyšet, že zavedení mýtného systému je dle něj jediný účinný nástroj, jak dosáhnout lepší kvality vzduchu, zlepšit průjezdnost Prahy a zajistit více parkovacích míst. V současnosti do širšího centra přijede denně na 250 tisíc aut. Inspirací pro Prahu může být mýtný systém z Milána či Londýna, kde také praktikují nízké či nulové platby pro hybridní a elektrická vozidla.