Možná pro Vás bude překvapením, že velikost zavazadlového prostoru se nejlépe měří ručně pomocí speciální cihliček. Do kufru technici postupně rovnají normované zelené kvádry o objemu 1 litr, které mají rozměry 20 x 10 x 5 centimetrů. Tento postup skládání nazýváme metodou VDA, která se řídí příslušnou normou a považuje se za nejpřesnější variantu.

Při měření lze využít objem pod podlahou zavazadlového prostoru a při sklopených sedadlech i místo u podlahy pod sklopenými opěradly. Norma dokonce povoluje odstranit ze zavazadlového prostoru při měření vše, co není pevně spojené s automobilem.

Měření provádí každá automobilka sama. Zatím neexistuje žádná nezávislá kontrolní instituce, která by naměřenou hodnotu prověřovala a porovnávala s reálnou. Velikost zavazadlového prostoru totiž není homologovaný údaj, tudíž ověření objemu kufru nepodléhá žádné kontrole ze strany kontrolních institucí, jako například spotřeba paliva nebo množství vyprodukovaných emisí.

Velikost zavazadelníku samozřejmě není pro automobilku překvapivým údajem až při dokončení konkrétního modelu. Dávno před skládáním cihliček se objem modeluje podle počítače a je součástí vývoje celého vozu. Přesto odborníci nedají na ruční měření technikou VDA dopustit a upřednostňují ji před počítačovými výpočty.