Můžeme mít zvířata rádi sebevíc, ale v noci na silnici je nechce potkat asi nikdo. Jak se zachovat, když se to ale stane?

Podle statistik dojde za rok k 12 tisícům případům střetu se zvěří. Ve skutečnosti je však číslo mnohem vyšší, mnozí řidiči totiž takovou srážku nehlásí. Což je chyba, pokud se už taková situace stane, je potřeba ji nahlásit policii.

Proč je potřeba takovou nehodu nahlásit? Ze dvou důvodů – první je ten, že policie sepíše protokol o nehodě, který pak dáte pojišťovně a ta pak ochotněji opravu zaplatí. No a druhý důvod je ten, že zkontaktují myslivce z okolí, který se o zvěř postará. Rozhodně není dobrý nápad mrtvé sražené zvíře naložit do kufru – to by se bralo jako pytláctví. Stejně tak není vůbec dobrý nápad poraněné zvíře zabít. Vždy je potřeba, aby toto řešil myslivec. A navíc – sražené zvíře je často možné ještě zachránit, pokud ho však necháte ležet vedle silnice, jeho šance na přežití se výrazně snižují.

Nejčastěji dojde k nehodě se zajícem. Jeho velikost je na jednu stranu výhoda, na druhou nevýhoda. Pozitivní je, že srážka nezpůsobí velké škody (i když například i poškozený nárazník a rozbitá mlhovka je u moderních aut drahá záležitost). Negativní je, že většinou do poslední chvíle není vidět. Navíc běhá rychle, člověk má tedy minimum času ne reakci.

A jak vlastně reagovat? Existuje pravidlo, že pokud je zvíře menší, než srna, nemáte měnit směr jízdy. Jen brzdit. Čelní náraz je v takovém případě menší risk, než se snažit vyhnout. Tak totiž vzniká velká část nehod – řidič se snaží vyhnout ve vyšší rychlosti, ztratí kontrolu nad vozidlem a tak místo zničeného nárazníku musí řešit zničené celé auto. Je to tedy trochu nepřirozené, ale pokud se setkáte na silnici s nějakým menším zvířetem, neuhýbejte. Jen brzděte.

Dá se srážce se zvěří vyhnout? Určitě pomůže jet maximálně opatrně, pokud jedete v podvečer podél lesa, případně uprostřed polí. Tam je riziko největší. Doporučuje se také při vjezdu do lesa krátce zatroubit. To sice nezapůsobí tak, že by zvěř utekla od silnice, ale začne přemýšlet, co se to děje. A když přemýšlí, tak se nehýbe. Pokud vidíte, že silnici přebíhá srnka, raději zastavte. Je totiž pravděpodobné, že za ní běží ještě její kamarádky. To samé se týká i divokých prasat.